Turning Point: 9/11 and the War on Terror ซับไทย EP1-EP5 [จบ]

Turning Point 911 and the War on Terror

จุดเปลี่ยน: 11 กันยายนและสงครามต่อต้านการก่อการร้าย Turning Point: 9/11 and the War on Terror
ซีรีส์สารคดีที่กล้านำเสนอประเด็นวินาศกรรม 11 กันยายน ตั้งแต่รากฐานที่มาของกลุ่มอัลกออิดะฮ์ในช่วงยุค 80 จนถึงมาตรการตอบโต้ของอเมริกา ทั้งในและนอกประเทศ

บาคาร่า

ตัวอย่าง Turning Point: 9/11 and the War on Terror

 

EP1 เลือกดูตอนอื่นๆได้จากตัวเลขข้างล่าง

เลือกตอน
UFABET